Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość

Pierwsza edycja Dni Dziedzictwa nad Nysą odbędzie się od 10 do 12 września.

Zapraszamy do wspólnego poznania historii Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz.

Podczas warsztatów, wykładów i wycieczek po mieście będziemy zajmować się unikatowym kulturowym dziedzictwem naszego regionu i szukać odpowiedzi na pytania, jakie historyczne wydarzenia były znaczące dla rozwoju Görlitz i Zgorzelca i co wpłynęło na to, że miasto stało się takie, jakim możemy je dzisiaj oglądać.

https://www.denkmal-pomysl.com/polski/aktualnosci/

Dalsze informacje

Wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe – projekt realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020

Projekt „Pomyśl: Nasze Dziedzictwo – Twoja Przyszłość” to polsko-niemiecki projekt, który zostanie zrealizowany w latach 2019-2021 w Europa-Mieście Görlitz/Zgorzelec. Remont historycznych obiektów poprawi ich stan techniczny, estetykę i funkcjonalność. Po polskiej stronie wyremontowany zostanie gmach Miejskiego Domu Kultury, a po niemieckiej odbudowany będzie budynek „Starej Słodowni” wchodzący w skład kompleksu Tivoli. Partnerzy projektu zaplanowali szereg wydarzeń. W ramach „Dni Kultury nad Nysą” odbędzie się cykl prelekcji, wykładow i warsztatów oraz wystawy.

Cel i czas trwania projektu

Celem projektu jest zwiększenie wspólnego potencjału polsko-niemieckiego regionu poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego Europa-Miasta Görlitz/Zgorzelec.

  • Rozpoczęcie projektu: 30.08.2019
  • Planowany koniec projektu: 27.08.2021

Partnerzy projektu

Partnerami projektu są: Gmina Miejska Zgorzelec (partner wiodący), Zbór Ewangeliczny w Görlitz oraz Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH.

Fundusze

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 2 657 575 euro, z czego 85% jest finansowane przez Unię Europejską.