Jesteś tutaj nowy?

Szukasz przyjaciół lub społeczności? Masz pytania dotyczące życia i wiary? Wątpisz w Boga i świat? Nieważne, czy czujesz się dobrze, czy masz problemy, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, bez względu na to, skąd pochodzisz i jak o sobie myślisz. Jesteś ważny dla Boga, dlatego to miejsce jest dla Ciebie właściwe. Odkryj społeczność, która może Ci wiele zaoferowac. Poznaj ludzi i przekonaj się, jak cenne jest Twoje życie w oczach Boga.

Serdecznie witamy!

Kim jesteśmy?

Jesteśmy chrześcijańskim, niezależnym zborem ewangelicznym, który został założony w 2008 roku i należy do Związku Niezależnych Zborów Ewangelicznych w Niemczech (FeG). Żywa wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jest dla nas najważniejsza. Ta licząca tysiące lat wiara, ma moc fundamentalnej zmiany ludzi poprzez miłość Boga. Doświadczamy tego nieustannie. Nasz zbór składa się z osób pochodzących z różnych narodów i różnych warstw społecznych oraz wielu młodych rodzin z dziećmi. Odkrywamy, że Bóg Wszechmogący buduje dynamiczną i serdeczną społeczność ponad kulturami i pokoleniami, która jest silnie zaangażowana społecznie. Szczególnie ważne są dla nas osoby krytyczne lub zdystansowane wobec wiary, ponieważ Bóg chce dotrzeć ze swoją miłością do wszystkich ludzi. Dlatego kimkolwiek jesteś, jesteś u nas bardzo mile widziany!

Foodtruck

W co wierzymy?

Jesteśmy niezależnym zborem ewangelicznym. Ale co to znaczy?

Jako zbór niezależny należymy do Związku Niezależnych Zborów Ewangelicznych (Freier evangelischer Gemeinden). Cechą szczególną naszej wspólnoty jest to, że jej członkiem można zostać jedynie na podstawie osobistej i dobrowolnej decyzji dotyczącej podążania za Jezusem Chrystusem. Nie przynależy się do zboru poprzez wrodzenie się lub chrzest, lecz tylko przez osobiste i dobrowolne wyznanie wiary. Z tego powodu nie chrzcimy niemowląt ale, idąc za przykładem biblijnym, tylko te osoby, które mają własną i dobrowolną wiarę.

Określamy się poprzez ewangeliczne rozumienie wiary. Zostało ono stworzone w okresie reformacji i obejmuje następujące podstawy:

  1. Biblia jest podstawą życia i wiary! Tylko ona zawiera ważne i wiarygodne informacje dla nauczania chrześcijańskiego (sola scriptura)
  2. Człowiek może stanąć przed Bogiem tylko dlatego, że Bóg mu przebaczył! Żaden człowiek nie może stanąć przed Bogiem z powodu swojej nieskazitelnej sprawiedliwości, ponieważ nie ma istoty ludzkiej, która byłaby nienagannie sprawiedliwa! (sola gratia)
  3. Przebaczenie jest możliwe tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi! Jako Syn Boży tylko on był doskonały i miał siłę, by oddać swoje życie jako okup za upadłą ludzkość. Poniósł zasłużoną ludzką karę na krzyżu i dlatego jest jedynym zbawieniem dla człowieka (solus Christus)
  4. Zbawienie możliwe przez Jezusa przychodzi do człowieka tylko przez wiarę! Przez pełną ufność w Jezusa i Jego odkupieńczy akt, człowiek otrzymuje od Boga odpuszczenie grzechów oraz nowe i wieczne życie (sola fide)

Jesteśmy zborem, a zatem wspólnotą, ponieważ jedna osoba nie może żyć wiarą biblijną w całej jej pełni. Potrzebujemy się nawzajem, aby się zachęcać, uzupełniać, korygować i nie gubić w codziennym życiu.

Zbór

Często jesteśmy pytani: czy w Görlitz nie ma już wystarczającej liczby kościołów? W Görlitz jest wiele wież kościelnych, a także kilka wspólnot, które nie spotykają się w kościołach. Niemniej jednak na to pytanie musimy odpowiedzieć przecząco. Budując nasz zbór, nie chcemy kwestionować działalności innych kościołów. W Görlitz jest kilka wspólnot, z którymi chcielibyśmy współpracować. Ale tak długo, jak są ludzie, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, nigdy nie będzie wystarczająco wielu kościołów, które spełniają pragnienia Bożego serca.

Chcemy, aby każda osoba w Görlitz miała możliwość poznania Jezusa, dlatego budujemy zbór

Straßenfest

W życiu codziennym

Marzymy o kościele, w którym wspólnota i wiara są najważniejsze. Chcemy razem z Tobą znaleźć przyjaciół i poświęcić wystarczająco dużo czasu naszym relacjom międzyludzkim.

Słowo Boże, Biblia, stanowi punkt centralny. Chcemy spędzać dużo czasu na nabożeństwach, ale także w małych grupach i na podstawowych kursach wiary, razem czytać Biblię i pozwolić jej zmieniać nasze codzienne życie. Dzieci powinny również słuchać biblijnych historii podczas nabożeństw dla dzieci i poprzez zabawę doświadczać, jak ekscytujące i istotne jest słowo Boże w życiu codziennym.

Chcemy żyć w społeczności również w ciągu tygodnia. Dzieci powinny znaleźć przyjaciół w grupie maluchów. Matki i ojcowie powinni mieć czas na filiżankę kawy i pogawędkę. Nie należy też zapominać o wspólnej zabawie i zajęciach sportowych.

Fundusze

Jako zbór niezależny finansujemy się wyłącznie prywatnie, nie otrzymujemy żadnych dotacji państwowych. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo naszą społeczność i pracę, możesz to zrobić za pośrednictwem konta bankowego:

Spar- und Kreditbank Witten
IBAN: DE 90 452 604 750 013 842 100
BIC GENODEM 1 BFG
(BLZ: 45260475, Nr konta: 13842100)

Chętnie wystawimy pokwitowanie darowizny.

Darowizny specjalne dla Tivoli
Odbiorca: FeG Görlitz
IBAN: DE36 4526 0475 0013 8421 02
BIC: GENODEM1BFG
Bank: SKB Witten
Tytułem: Darowizna Tivoli (jeśli chcesz otrzymać pokwitowanie darowizny, prosimy o podanie Twojego adresu)